Son Haberler

En düşük iki pozitif tam sayının toplamı (Sum of two lowest positive integers)

En az 4 pozitif tamsayı barındıran bir dizi içerisindeki “en düşük iki pozitif tam sayının toplamı” nı bulan bir fonksiyon yazacağız. Dizi içerisinde negatif ya da kesirli sayılar yer almayacak sadece tam sayı.

Arrow function a aşina değilseniz kod biraz farklı gelmiş olabilir. (a , b) => a – b burada function(a,b){return a-b} anlamına geliyor.

Fonksiyon sıralama, bir karşılaştırma fonksiyonunu parametre olarak alır. Bu, sıralama algoritmasının dizideki iki öğeyi karşılaştırmak için tekrar tekrar kullandığı ve hangisinin dizinin soluna, hangisinin sağa gittiğine karar vermesidir.

Rakamları artan düzende sıralıyorsanız, en küçüğü sola gider. Azalan düzende sıralama yapıyorsanız, en büyüğü sola gider. Fonksiyonun a’nın b’ye, 1’in sağına göre sıralanması için b, 0’ın soluna sıralanması için -1 döndürmesi gerekir. Bu durumda a – b döner

a b’den küçükse negatif sayı – yani a b’nin soluna göre sıralanacaktır. a b’den büyükse pozitif bir sayı – yani a b’nin sağına göre sıralanacaktır. Eşitse sıfır – hangisinin önce geldiği önemli değil.

Azalan düzende sıralama yapmak istiyorsanız, yani önce daha büyük sayılar varsa, mantığı ters çevirmek için b – a işlevini yerine getirme fonksiyonuna ihtiyacınız olacaktır.