Son Haberler

Codeigniter Framework Dersleri – 2 – Hello World

Codeigniter Framework kullanarak ilk uygulamamızı yapacağız. İlk uygulama her dilden alıştığımız üzere “Hello World ” olacak. Öncelikle codeigniter sayfasından indirmiş olduğumuz projeyi localhost’umuza atmıştık. Şimdi ise attığımız dosyanın içerisinde bulunan application/controllers altına “hello.php ” isminde bir dosya oluşturalım ve içine altta bulunan kodları yazalım. (Kodları olduğu gibi kopyala yapıştır şeklinde almayın. Teker teker yazmaya çalışın ki pratiğiniz artsın.)

<?php

class Hello extends CI_Controller 
{
	function __construct()
	{
		parent::__construct();
	}
	function index()
	{
		$this->load->view('hello_view');
	}

}
?>

Ardından application/views klasörü altına “hello_view.php ” dosyasını oluşturup içerisine aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Kodburada Hello World</title>
</head>

<body>
<h1>Hello World</h1>
İlk uygulamamız. Kodburada
</body>
</html>

Şimdi localhost’u açıp codeigniter klasörümüzün bulunduğu dizini adres satırına giriyoruz.  http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello

Çıktımız :

Hello World

İlk uygulamamız. Kodburada

 

olarak görünecektir. Gelelim işleyişe :

http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello olarak adres satırımıza girdiğimizde program application/controllers dizinine gidip hello.php’yi çalıştırır. http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello/index yazmış olsaydık da sonuç değişmeyecekti. http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello/index hello.php dosyasında index() fonksiyonunu çağırıyor. Önceki adreste de varsayılan olarak index() fonksiyonu çağırılmıştı.

İki yazım şeklinin farkını görmek için kodlarımızı biraz değiştirelim. application/controllers dizini altındaki hello.php dosyamızı aşağıdaki gibi değiştirelim :

<?php

class Hello extends CI_Controller 
{
	function __construct()
	{
		parent::__construct();
	}
	function index()
	{
		$this->load->view('hello_view');
	}
	function kodburada_index()
	{
		echo "Kodburada diğer index sayfasıdır.";
	}

}
?>

Yukarıda yazdığımız üzere http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello olarak adres satırımıza girdiğimizde ekrana gelen yazı :

Hello World

İlk uygulamamız. Kodburada

 

idi. Fakat adres satırına http://localhost/CodeIgniter/index.php/hello/kodburada_index yazıp giriş yaparsak, application/controllers altındaki hello.php içerisinde yer alan kodburada_index() fonksiyonu çağırılır ve ekrana gelen yazı :

 

Kodburada diğer index sayfasıdır.

 

olacaktır. Yani index.php den sonraki ilk parametre controllers altındaki dosyanın ismini yani class’ımızın ismini ikinci parametre ise bu class’ın içerisindeki fonksiyonun ismini belirtir.

index() fonksiyonu içerisinde yer alan

$this->load->view('hello_view');

views klasörü altında yer alan hello_view.php dosyasını projeye yükler ve ekranda görünmesini sağlar.

Yavaş yavaş codeigniter‘da ilerlemeye başlıyoruz. Şu ana kadar projeyi indirip localhost’a yükledik ve ekrana “hello world ” yazısını bastırdık. Bir sonraki yazımızda parametrelere giriş yapacağız.